Relationships

composer: Jānis Kalniņš (composer, conductor) (1930 – 1934)
parts: Lolitas brīnumputns: Esam lielķēniņa dēli