Daa-da daa-da

~ Song

Relationships

Wikidata: Q11855695 [info]

Recordings

Date Title Attributes Artist Length
performance
1998-10-29 Daa-Da Daa-Da (live, 1998-10-29: Hartwall Arena, Helsinki, Finland) live Hector, Kirka, Pepe Willberg ja Pave Maijanen 4:26
Daa da daa da cover Finlanders 3:00
Daa-da daa-da Kirka ja Sammy 2:44
Daa-da daa-da Kirka 2:42
Daa-da daa-da cover Chorale feat. Chevy D 3:41
Daa-da daa-da Kirka ja Sammy 2:44
Daa-da daa-da Sammy Babitzin 2:45
Daa-da Daa-da Hector, Kirka, Pepe Willberg ja Pave Maijanen 4:08