Đúng điêm nay (Khóc! Thêu tình thơm lòng, làm sao ta tan đi... Từng đêm trong mơ say)

~ Song

Relationships

lyricist:Jon Astrop
Pete Q. Harris
Mark Shreeve
translated version of:Touch Me (I Want Your Body) (Full moon in the city and the night was young... I was hungry for love)

Recordings

DateTitleArtistLength
performance
1989 –Đúng điêm nayNgọc Hương4:49