Recordings

Date Title Artist Length
performance
1984 Raga Kirwani Rashid Khan 8:49
Kirwani Bhajan Kaustuv Kanti Ganguli 10:04