Annotation

Full catalog of these at http://csm.mml.ox.ac.uk/index.php

The actual language is medieval Galician-Portuguese

Annotation last modified on 2012-10-14 23:04 .

Relationships

composer: Alfonso X el Sabio
Wikidata: Q1033824 [info]
parts: A que serven todo-los celestiaes (C. 114)
Alfonso's Prologo (Prologue A / B)
Assi pod'a Virgen (C. 226)
Aver non poderia (C. 403)
Bẽeyta es Maria (C. 420)
Cantiga de Santa Maria No 100 "Santa María, strela do dia"
Cantiga de Santa Maria No. 113 "Por razon tenno d'obedecer"
Cantiga de Santa Maria No. 169 "A que por nos salvar"
Cantiga de Santa Maria No. 26 "Non é gran cousa se sabe bon joyzo dar"
Cantiga de Santa Maria No. 281 "U alguen a Jhesu Cristo por seus pecados neguar"
Cantiga de Santa Maria No. 339 "En quantas guisas os seus acorrer"
Cantiga de Santa Maria No. 79 "¡Ay, Santa Maria!"
Cantiga de Santa María 116, "Bailemos nós ja todas tres" (adaptation CSM 116)
Cantiga de Santa María No 268 "Gran confiança na Madre de Deus"
Cantiga de Santa María No. 1 "Des oge mais quer' eu trobar"
Cantiga de Santa María No. 10 "Rosa das rosas e Fror das frores"
Cantiga de Santa María No. 106 "Prijon forte nen dultosa"
Cantiga de Santa María No. 11"Nenbres sete"
Cantiga de Santa María No. 110 "Tant' é Santa María de ben mui conprida"
Cantiga de Santa María No. 139 "Maravillosos e piadosos"
Cantiga de Santa María No. 18 "Por nos de dulta tirar"
Cantiga de Santa María No. 20 "Virga de Jesse"
Cantiga de Santa María No. 206 "Quen souber Santa Maria ben de coraçon amar"
Cantiga de Santa María No. 207 "Se ome fezer de grado pola Virgen algun ben"
Cantiga de Santa María No. 211 "Apostos miragres faz todavia"
Cantiga de Santa María No. 213 "Quen serve Santa Maria"
Cantiga de Santa María No. 234 "A que faz os peccadores dos peccados repentir"
Cantiga de Santa María No. 249 "Aquel que de volontade"
Cantiga de Santa María No. 250 "Por nós, Virgem madre"
Cantiga de Santa María No. 264 "Pois aos seus que ama defende todavia "
Cantiga de Santa María No. 29 "Nas mentes senpre teer"
Cantiga de Santa María No. 295 "Que por al non devess"
Cantiga de Santa María No. 302: "A madre de Jhesu Cristo, que é Sennor de nobrezas"
Cantiga de Santa María No. 322 "A Virgen, que de Deus madre"
Cantiga de Santa María No. 340 "Virgen, madre gloriosa"
Cantiga de Santa María No. 350 "Santa María, Sennor"
Cantiga de Santa María No. 352 "Fremosos miragres mostra a Madre de fremosura"
Cantiga de Santa María No. 353 "Quen a omagen da Virgen e de seu Fillo onrrar"
Cantiga de Santa María No. 361 "Null’ ome per ren non deve a dultar"
Cantiga de Santa María No. 37 "Miragres fremosos faz por nos"
Cantiga de Santa María No. 380 "Sen calar"
Cantiga de Santa María No. 384 "A que por gran fremosura é chamada Fror das frores"
Cantiga de Santa María No. 393 "Macar é door a ravia maravillosa e forte ..."
Cantiga de Santa María No. 400 "Pero Cantigas de loor"
Cantiga de Santa María No. 42 "A Virgen mui groriosa"
Cantiga de Santa María No. 422 "Madre de Deus, ora por nos teu Fill' essa ora"
Cantiga de Santa María No. 47 "Virgen Santa Maria"
Cantiga de Santa María No. 58 "De muitas guisas"
Cantiga de Santa María No. 60 "Entre Av'e Eva"
Cantiga de Santa María No. 70 "Eno nome de María"
Cantiga de Santa María No. 90 "Sola fusti, senlleira"
Cantigas (7) de Amigo, song cycle for voice and accompaniment, V. Quantas sabedes amar
Como poden per sas culpas (C. 166)
Como somos per conssello (C. 119)
Da que Deus mamou (C. 77)
En todo tempo faz ben (C. 111)
Gran dereit e de seer (C. 56)
Maldito seja quen non loara (C. 290)
Muito devemos varões (C. 2)
No. 15: Todos los santos
Non pod' ome pela Virgen (C. 127)
Non sofre Santa Maria (C. 159)
Non vos e gran maravilla (C. 177)
O nome da Virgen santa (C. 254)
O que pola Virgen leixa (C. 124)
Prologue to the "Cantigas de Santa María" (Porque trobar é cousa en que jaz)
Queen bõa-dona querra (C. 160)
Quen quer que na Virgen fia (C. 167)
Santa Maria amar (C. 7)
Soltar pode muit' agynna (C. 176)
Virgen Santa maria guarda-nos (C. 47)

Recordings

Date Title Attributes Artist Length
performance
Cantigas de Santa María partial Narciso Yepes 5:00