თავისუფლება (Georgian national anthem 2004-present)

~ Work

Relationships

anthem of: Georgia (2004 –)
composer: იოსებ კეჭაყმაძე
ზაქარია ფალიაშვილი
lyricist: დავით მაღრაძე
Wikidata: Q200079 [info]