Tracklist

CD 1
# Title Rating Length
1 Dùisg Mo Rùn
3:50
2 Sguaban Arbhair
4:12
3 Tillidh Mi
3:40
4 Criogal Cridhe
4:43
5 Nach Neònach Neisd a Tha E
4:06
6 Sunndach
3:54
7 Air an Traigh
2:49
8 Dè Nì Mi / Puirt
2:56
9 An Ròs
4:04
10 Ceòl an Dannsa
2:42
11 Chì Mi'n Geamhradh
5:22
12 Cum ’Ur n’Aire
6:15

Credits

CD 1

composer:
Rory MacDonald (Scottish rock musician) (tracks 6, 9, 11–12)
Finlay Morrison (track 8)
Calum MacDonald (tracks 1–3, 5, 7)
[traditional] (Special Purpose Artist) (tracks 4, 8, 10)
lyricist:
Finlay Morrison (track 8)
Calum MacDonald (tracks 1–3, 5–7, 11–12)
Morag Montgomery (track 9)
[traditional] (Special Purpose Artist) (tracks 4, 8, 10)
recording of:
Air an Traigh (track 7)
An Ròs (track 9)
Ceòl an Dannsa (track 10)
Chì Mi'n Geamhradh (track 11)
Cum ’Ur n’Aire (track 12)
Dè Nì Mi (track 8)
Dùisg Mo Rùn (track 1)
Griogal Cridh' (track 4)
Puirt a Beul (track 8)
Sguaban Arbhair (track 2)
Sunndach (track 6)
Tillidh Mi (track 3)

Release Group

Wikidata: Q3906481 [info]
Wikipedia: en: Play Gaelic [info]