Tracklist

Medium 1
# Title Rating Length
1 Sod Hamazalot
4:58
2 Et Dodim Kaleh
6:55
3 Elinor
5:06
4 Kvar Avru Hashanim
5:11
5 Haperah Begani
3:44
6 Nakhon Lehayom
3:58
7 Lihyot Adam
3:54
8 Badad
3:20
9 Ad Matai Elohai
4:34
10 Ma Lakh Yalda
5:17
11 Marlene
3:52
12 At Li Layla
5:15
13 Ima Tova
2:40
14 Tzel Etz Tamar Ve'or Yareah
5:46
15 Yam Shel Dma'ot
4:56
16 Hazohar Le'argov
5:16