Tracklist

Medium 1
# Title Rating Length
1 Innledning
1:33
2 Del 1 - Fra skapelsen til vannflommen
1:32
3 1 Gud begynner å skape
1:58
4 2 En vakker hage
1:31
5 3 Den færste mann og kvinne
2:09
6 4 Hvorfor de mister hjemmet sitt
2:14
7 5 Et hardt liv begynner
1:57
8 6 En snill og en slem sønn
2:30
9 7 En modig mann
2:10
10 8 Kjemper på jorden
2:09
11 9 Noah bygger en ark
2:11
12 10 Vannflommen
4:01
13 Del 2 - Fra vannflommen til utfrielsen av Egypt
1:33
14 11 Den første regnbuen
2:01
15 12 Et stort tårn
1:48
16 13 Abraham - Guds venn
2:24
17 14 Gud prøver Abrahams tro
2:37
18 15 Lots kone så seg tilbake
2:06
19 16 Isak får en god kone
2:48
20 17 Ulike tvillinger
2:32
21 18 Jakob i Karan
1:40
22 19 Jakob får en stor familie
2:19
23 20 Dina i vanskeligheter
2:13
24 21 Josefs brødre hater ham
2:38
25 22 Josef kommer i fengsel
2:21
26 23 Faraos drømmer
3:18
27 24 Josefs brødre blir prøvd
3:09
28 25 Familien flytter til Egypt
2:13
29 26 Job er trofast mot Gud
3:08
Medium 2
# Title Rating Length
1 27 En ond konge i Egypt
2:00
2 28 Hvordan Moses ble reddet
2:08
3 29 Hvorfor Moses flyktet
2:22
4 30 Den brennende tornebusken
2:33
5 31 Moses og Aron hos farao
2:20
6 32 De ti plagene
2:57
7 33 Gjennom Rødehavet
3:58
8 Del 3 - Fra utfrielsen av Egypt til Israels første konge
1:36
9 34 En ny slags mat
2:14
10 35 Jehova gir lover
2:49
11 36 Gullkalven
2:01
12 37 Tabernaklet
2:33
13 38 De tolv speiderne
2:44
14 39 Arons stav blomstrer
3:15
15 40 Moses slår på klippen
3:01
16 41 Kobberslangen
2:36
17 42 Et esel som snakker
2:21
18 43 Josva blir leder
2:15
19 44 Rahab gjemmer speiderne
2:18
20 45 Over Jordan-elven
2:24
21 46 Jerikos mur
2:17
22 47 En tyv i Israel
2:36
23 48 De kloke gibeonittene
2:26
24 49 Solen står stille
2:14
25 50 To modige kvinner
2:39
26 51 Rut og No'omi
3:44
Medium 3
# Title Rating Length
1 52 Gideon og hans 300 menn
3:05
2 53 Jeftas løfte
2:26
3 54 Verdens sterkeste mann
2:50
4 55 En liten gutt tjener Gud
4:42
5 Del 4 - Fra Israels første konge til fangenskapet i Babylon
1:21
6 56 Saul - Israels første konge
3:09
7 57 Gud velger David
2:24
8 58 David og Goliat
3:13
9 59 Hvorfor David må flykte
3:13
10 60 Abigajil og David
3:16
11 61 David blir konge
3:28
12 62 Problemer i Davids familie
3:13
13 63 Den vise kong Salomo
3:03
14 64 Salomo bygger tempelet
2:42
15 65 Riket blir delt
2:57
16 66 Jesabel - en ond dronning
2:21
17 67 Jehosjafat stoler på Jehova
2:08
18 68 To døde barn blir levende igjen
2:27
19 69 En jente hjelper en mektig mann
3:35
20 70 Jona og den store fisken
2:15
21 71 Guds løfter om et paradis
1:51
22 72 Gud hjelper kong Hiskia
2:46
23 73 Israels siste gode konge
2:43
Medium 4
# Title Rating Length
1 74 En mann som ikke er redd
2:28
2 75 Fire gutter i Babylon
2:27
3 76 Jerusalem blir ødelagt
4:26
4 Del 5 - Fra fangenskapet i Babylon til gjenoppbyggingen av Jerusalems murer
1:31
5 77 De ville ikke bøye seg ned
3:18
6 78 Skriften på veggen
3:04
7 79 Daniel i løvegraven
2:58
8 80 Guds folk forlater Babylon
2:35
9 81 De stoler på Gud
3:26
10 82 Mordekai og Ester
3:20
11 83 Jerusalems murer
4:20
12 Del 6 - Fra Jesu fødsel til Jesu død
1:34
13 84 Maria får besøk av en engel
2:50
14 85 Jesus blir født i en stall
2:44
15 86 De fulgte en stjerne
2:38
16 87 Jesus i templet som gutt
2:17
17 88 Johannes døper Jesus
3:25
18 89 Jesus renser templet
2:30
19 90 Kvinnen ved brønnen
2:41
20 91 Jesu bergpreken
2:17
21 92 Jesus vekker opp døde
3:06
22 93 Jesus gir mat til mange
3:07
23 94 Jesus er glad i små barn
2:14
Medium 5
# Title Rating Length
1 95 Hvordan Jesus underviser
2:41
2 96 Jesus helbreder syke
2:36
3 97 Jesus kommer som Konge
2:15
4 98 På Oljeberget
2:08
5 99 I et hus i Jerusalem
2:08
6 100 Jesus i Getsemane hage
2:28
7 101 Jesus blir drept
4:58
8 Del 7 - Fra Jesu oppstanddelse til Paulus' siste fangenskap
1:38
9 102 Jesus lever
2:55
10 103 Gjennom låste dører
2:56
11 104 Jesus farer opp til himmelen
2:29
12 105 De venter i Jerusalem
2:14
13 106 Utfridd av fengselet
3:28
14 107 Stefanus blir steinet
2:34
15 108 På veien til Damaskus
2:56
16 109 Peter besøker Kornelius
3:24
17 110 Timoteus hjelper Paulus
3:02
18 111 Gutten som sovnet
2:56
19 112 Paulus lider skipbrudd
2:26
20 113 Paulus i Roma
4:46
21 Del 8 - Det Bibelen forutsier, går i oppfyllelse
1:17
22 114 Slutten på alt det onde
2:25
23 115 Et nytt paradis på jorden
1:46
24 116 Hvordan vi kan få evig liv
3:29