Tracklist

Medium 1
# Title Rating Length
1 Qigu santong (Drumroll) and Bagua (Eight Trigrams)
11:16
2 Wannian hua (Eternal Flowers)
4:18
3 Shi gongyang (Ten Offerings)
9:35
4 Bubu jiao (Dainty Steps)
7:02
5 Shanpo yang (Sheep on the Hill)
4:10
6 Yuanshi (Primordial)
5:39
7 Dao chun lai (Spring has come)
4:49
8 Dao xia lai (Summer has come)
5:22
9 Qinghe laoren (Clear Stream and the Old Man)
6:41
10 Shoujing jie (Closing Ode)
4:05
11 Guqi (Folksong melody)
2:39
12 Nzer-tso (Dance tune)
3:06
13 Dadiao (Dance tune)
2:55