Tracklist

Medium 1
# Title Rating Length
1 Kyorei - Empty bell
14:54
2 Chôshi or Shirabe
4:53
3 Kokû - Empty Sky
15:22
4 Murasaki Reibo
8:03
5 Sashi - Buddha or Satsu
7:21
6 Yoshi Ya
7:27
7 Sanya - Three Valleys
14:49
Medium 2
# Title Rating Length
1 Akita Sugagaki - Reed Fence
17:16
2 Shin Kyorei
18:10
3 Tsuru no Sugomori
7:59
4 Shika no Tone
10:30
5 Tamuke - Offering
7:39
6 Matsukaze - Wind in the Pines
7:28

Credits

Release

ASIN: US: B0000037AE [info]