Tracklist

Medium 1
# Title Rating Length
1 hamesh-esre
5:12
2 shesh-esre
10:34
3 shesh-shminiyot
10:21
4 hamesh-madregot-ba-neshama
5:37
5 tesha
11:01
6 shva-esre
6:04
7 fishlock
0:16
8 Shir Hashomer
6:45
9 ha-sar-hamemune
22:21