Tracklist

Medium 1
# Title Rating Length
1 Gulpembe
?:??
2 Snova Slyshu
?:??
3 Nane Tsokha
?:??
4 Yukla Uvlum
?:??
5 Ayrylmagyz
?:??
6 Ikh Hob Dikh Tsufil Lib
?:??
7 Britshka
?:??
8 Syr Amareste
?:??
9 Guzel Khirim
?:??
10 Sumnyja Biarozy
?:??
11 Fun Kosev
?:??
12 Durme, Durme
?:??
13 Komu Povyem
?:??
14 Ono Doydi
?:??