Tracklist

CD 1
# Title Artist Rating Length
1 Kreisleriana, op. 16
Robert Schumann 30:14
2 Klavierstück, op. 76 no. 3
Johannes Brahms 1:56
3 Klavierstück, op. 76 no. 4
Johannes Brahms 2:21
4 Klavierstück, op. 76 no. 6
Johannes Brahms 3:08
5 Klavierstück, op. 76 no. 7
Johannes Brahms 2:50
6 Klavierstück, op. 119 no. 1
Johannes Brahms 2:46
7 Klavierstück, op. 119 no. 2
Johannes Brahms 5:17
8 Clavier bien tempéré, 1er livre: Prélude et fugue no. 13
Johann Sebastian Bach 3:10
9 Clavier bien tempéré, 1er livre: Prélude et fugue no. 14
Johann Sebastian Bach 4:07
10 Clavier bien tempéré, 1er livre: Prélude et fugue no. 15
Johann Sebastian Bach 3:12
11 Clavier bien tempéré, 1er livre: Prélude et fugue no. 17
Johann Sebastian Bach 3:29
12 Clavier bien tempéré, 1er livre: Prélude et fugue no. 18
Johann Sebastian Bach 4:17

Credits

CD 1

piano:
Heinrich Neuhaus (1947-09-18 – 1947-09-28) (tracks 6–7)
Heinrich Neuhaus (1951-04-20 – 1951-10-03) (tracks 8–12)
Heinrich Neuhaus (1951-07-12) (tracks 2–5)
Heinrich Neuhaus (1961-06-10) (track 1)
composer:
Johann Sebastian Bach (German Baroque period composer & musician) (1722) (tracks 8–12)
Robert Schumann (German classical composer) (1838-04) (track 1)
Johannes Brahms (1878) (tracks 2–5)
Johannes Brahms (1893) (tracks 6–7)
part of:
Works of Robert Schumann by opus number (number: op. 16) (track 1)
Bach Compendium (number: L92) (track 8)
Bach-Werke-Verzeichnis (number: BWV 858) (track 8)
Bach-Werke-Verzeichnis (number: BWV 859) (track 9)
Bach-Werke-Verzeichnis (number: BWV 860) (track 10)
Bach-Werke-Verzeichnis (number: BWV 862) (track 11)
Bach-Werke-Verzeichnis (number: BWV 863) (track 12)
part of:
Klavierstücke, op. 119 (tracks 6–7)
8 Klavierstücke, op. 76 (tracks 2–5)
parts:
recording of:
Klavierstücke, op. 119: Nr. 1. Intermezzo in h-Moll. Adagio (1947-09-18 – 1947-09-28) (track 6)
Kreisleriana, op. 16 (1961-06-10) (track 1)

Release

ASIN: FR: B004CZ25MK [info]