Tracklist

Medium 1
# Title Rating Length
1 Lo Yodea Eich Lomar Lach
5:38
2 Lishon Lishon
3:56
3 Madua Hayeled Tzahak Bahalom
4:40
4 Avshalom
4:07
5 Oria Ahiti
3:29
6 Gveret Levin
3:40
7 Hee Tikach Otcha
4:20
8 Layla Shel Kohavim
3:34
9 Ganavim
4:07
10 Tov Li
2:49
11 Shir Lelo Shem
5:36
12 Shablul
2:45
13 Ella
3:17
14 Ki Ha'adam Etz Hasade
4:15
15 Al Tevatri Alai
4:06
16 Sak Shel Halomot
2:00
17 Lilly Sheli
3:28
18 Sahek Ota
2:26