Tracklist

Medium 1
# Title Rating Length
1 Mikdash Melech
3:08
2 Shvochin Asader
6:25
3 Eliyahu Hanavi
4:32
4 Eishes Chayil
4:04
5 Vehoyu Limshiso
3:48
6 Chemdat Hayamim
2:39
7 Tov Lehodos
3:37
8 Yasis Alayich
2:36
9 Lecha Dodi
4:42
10 Medley
14:05
11 Meleim Ziv
9:06
12 Shmor Vezochor
3:44