בשירי ילדים של היום ושל אז

~ Release by Osnat Paz (see all versions of this release, 1 available)