Tracklist

Medium 1
# Title Rating Length
1 Strathspeys & Reels
5:20
2 Dòmhnall an Dùin
4:32
3 Nighean Donn a' Chuailein Rìomhaich
3:42
4 Ingy's Jigs
3:16
5 An Gille Dubh Ciar Dubh
2:38
6 Cailleach an Airgid / Rachainn a Shuiridh air Oighrig
3:14
7 Bruce's Reels
3:50
8 A' Chailin Mhaiseach Dhonn
3:35
9 Puirt a Beul
4:32
10 Am Buachaille Bàn
4:59
11 Shona MacDonald
3:30
12 O Thoir a Nall am Botul
2:59