Tracklist

CD 1
# Title Rating Length
1
?:??
2 愛上一個不回家的人
?:??
3 High High High
?:??
4 孤單 Tequila
?:??
5 剪愛
?:??
6 Bad Boy
?:??
7 後知後覺
?:??
8 一 夜 情
?:??
9 不顧一切
?:??
10 讓你飛
?:??
11 愛 什麼稀罕
?:??
12 梦見鐵達尼
?:??
13 愛已蔓延
?:??
14 空中的梦想家
?:??
CD 2
# Title Rating Length
1 Are You Ready
?:??
2 藍天
?:??
3 Open Your Eyes
?:??
4 寂寞保齡球
?:??
5 當我開始偷偷的想你
?:??
6 趁早
?:??
7 三天三夜
?:??
8 原來你什麼都不想要
?:??
9 沖動
?:??
10 給我感覺
?:??
11 灰姑娘
?:??
12 奔跑
?:??
13 驕傲
?:??
14 旅程
?:??