Tracklist

Medium 1
# Title Rating Length
1 Honte no Shirabe
4:56
2 Tsuru no Sugomori
9:53
3 Shin Kyorei
12:03
4 Oshu' Sashi
7:40
5 Tamuke
5:53
6 Koku
17:08