Tracklist

Medium 1
# Title Rating Length
1 Hóng niáng: Jīng yàn
4:47
2 Hóng niáng: Huǐ hūn
5:04
3 Hóng niáng: Qín xīn
2:57
4 Hóng niáng: Chuán jiǎn
12:39
5 Hóng niáng: Yú qiáng
1:09
6 Hóng niáng: Yú qiáng
0:47
7 Hóng niáng: Jiā qí
4:28
8 Hóng niáng: Kǎo Hóng
6:56
9 Jīn Yù nú: Jiù Jī jié qīn
2:42
10 Jīn Yù nú: Jiù Jī jié qīn
1:55
11 Jīn Yù nú: Jiù Jī jié qīn
0:46
12 Jīn Yù nú: Liǎng bào tuī jiāng
5:01
13 Jīn Yù nú: Jiù Yù rèn nǚ
3:37
14 Jīn Yù nú: Dòng fáng bàng dǎ
3:36
15 Jīn Yù nú: Dòng fáng bàng dǎ
6:24
Medium 2
# Title Rating Length
1 Kān yù chuàn: Tuì hūn zèng chuàn
4:49
2 Kān yù chuàn: Kuāng qī qiè chuàn
3:48
3 Kān yù chuàn: Kū líng zì rèn
0:50
4 Kān yù chuàn: Kū líng zì rèn
2:17
5 Kān yù chuàn: Kū líng zì rèn
1:29
6 Kān yù chuàn: Kū líng zì rèn
13:04
7 Kān yù chuàn: Míng yuān jià mèi
0:40
8 Kān yù chuàn: Míng yuān jià mèi
0:56
9 Yóu sān jie: Sī jià
4:48
10 Yóu sān jie: Sī jià
0:45
11 Yóu sān jie: Sī jià
3:59
12 Yóu sān jie: Sī jià
6:36
13 Yóu sān jie: Míng zhēn
3:12
14 Yóu sān jie: Míng zhēn
2:23
15 Yóu sān jie: Míng zhēn
6:22
16 Yóu sān jie: Míng zhēn
4:36

Credits

Medium 1

bangu:
高明亮 (tracks 1–8)
张鑫海 (tracks 9–15)
jinghu:
沈雁西 (tracks 9–15)
查长生 (tracks 1–8)
orchestra:
上海京剧院乐队 (tracks 1–15)
part of:
《红娘·传柬》 (tracks 4, 4)
《红娘·悔婚》 (tracks 2, 2)
《红娘·惊艳》 (tracks 1, 1)
《红娘·逾墙》 (tracks 5–6)
recording of:

Medium 2

bangu:
高明亮 (tracks 1–8)
王燮元 (tracks 9–16)
jinghu:
查长生 (tracks 1–16)
arranger:
陈西汀 (tracks 9–16)
orchestra:
上海京剧院乐队 (tracks 1–16)
part of:
《红楼二尤·思嫁》 (tracks 9–12)
《红楼二尤·明贞》 (tracks 13–16)
recording of: