Annotation

This is from a phrase book and 6 audio CD set.

Annotation last modified on 2018-08-09 19:13 .

Tracklist

CD 1
# Title Rating Length
1 Ar maidin (Early in the morning)
0:38
2 Ag éirí (Getting up)
0:37
3 Ag gléasadh (Getting dressed)
0:25
4 "Cuir ort..." ("Put on...")
0:28
5 "Cá bhfuil na héadaí?" ("Where are the clothes?")
0:44
6 "Tá mé ag iarraidh é sin a chaitheamh!" ("I want to wear that!")
1:12
7 Stocaí agus bróga (Socks and shoes)
1:23
8 An seomra folctha (The bathroom)
1:13
9 Cúrsaí gruaige (Hair)
0:57
10 "Cé mhéad triopall...?" ("How many pigtails...?")
1:15
11 "Tá corr-ribe liath ionamsa" ("I've the odd grey/white hair")
0:13
12 An bricfeasta (Breakfast)
1:14
13 Lón scoile a ullmhú (Making the school lunch)
1:51
14 Ag fágáil an tí (Getting out)
0:47
15 Ag trasnú an bhóthair (Crossing the road)
0:59
16 Caint is comhrá
1:09
17 "An bhfuil seans ar bith ann...?" ("Is there any chance you could...?")
0:29
18 "Naíonán nua!" ("A new baby!")
0:19
19 An chéad lá ar scoil (First day at school)
0:37
20 Naíonáin Sóisir - an seomra ranga (Junior Infants - in the classroom)
1:03
21 Ag labhairt leis an múinteoir (A word with the teacher)
1:10
22 "Ní bhfuair muid seans..." ("We didn't get a chance to...")
0:45
23 Gaeilge don seomra ranga (Irish phrases for the classroom)
1:21
24 "Tá mise ag iarraidh peann luaidhe" ("I need a pencil!")
0:55
25 "An bhfuil sé in am lóin fós?" ("Is it lunchtime yet?")
0:34
26 Ag éagaoineadh (Complaints)
0:44
27 Samplaí nuachta na Naíonán Sinsir (Senior Infants' news)
2:26
28 Am lóin (Lunchtime)
1:33
29 Ag taisteal sa charr (Travelling by car)
1:24
30 Comhrá faoi lá ar scoil (The day's events)
3:02
31 Obair bhaile (Homework)
1:49
32 An staighre (The stairs)
0:43
33 "Cá bhfuil sí/sé?" ("Where is it?")
3:30
34 Cluichí (Games)
0:51
35 "Folach Bíog" ("Hide & Seek")
1:26
36 Ag spraoi sa Pháirc (Playing in the park)
1:41
37 An teilifís (Television)
1:37
38 Ag leagan an bhoird (Laying / setting the table)
1:24
39 Am dinnéir (Dinner time)
2:13
40 "Bígí deas..." ("Be nice...")
1:19
41 Am tae! (Tea time!)
1:47
42 Bia friochta, Bio ón ngriolla (A fry, a grill)
2:29
43 Níochán na soithí (Washing the dishes)
1:15
CD 2
# Title Rating Length
1 An páiste nua (The new baby)
2:01
2 "Ná dúisigh í!" ("Don't waken her!")
0:29
3 "Cá bhfuil na claibhtíní?" ("Where are the nappies?")
1:40
4 Fiacail a ghearradh (Teething)
0:46
5 Laprachán (A toddler)
0:46
6 Leis an dochtúir / sa chlinic (Visiting the doctor / the clinic)
0:31
7 Peataireacht (TLC treatment)
1:11
8 Caoineadh (Crying)
0:23
9 Gearradh (A cut)
0:25
10 Brúnna (Bruises)
0:30
11 Leigheas (Medicine)
0:22
12 Tochas (Itch)
0:46
13 Gathanna (Stings)
0:53
14 Dó gréine (Sunburn)
0:19
15 An Leithreas (Toiletting)
0:49
16 An leaba a fhliuchadh (Bedwetting)
0:20
17 Ag diúl ordóige (Thumb sucking)
0:33
18 Fiacla agus sióga (The tooth fairy)
1:12
19 Ag gabháil a chodladh (Going to bed)
0:46
20 "Roghnaigh leabhar anois" ("Go ahead and pick a book")
0:50
21 Na fiacla a ghlanadh (Brushing teeth)
0:50
22 An seomra folctha (The bathroom)
0:24
23 Am folctha (Bath time)
2:01
24 Ag ní gruaige san fholcadán (Washing hair in the bath)
1:43
25 Mí-ádh mór! (The ultimate disaster!)
0:24
26 An seomra folctha a ghlanadh (Cleaning the bathroom)
1:13
27 Leaba a chóiriú (Making a bed)
1:36
28 An níochán (Collecting the washing)
0:15
29 Obair (pháirtaimseartha) (Part-time working)
1:35
30 Dífhostaíocht (Unemployment)
1:04
31 An aimsir (The weather)
0:20
32 Grian (Sun)
0:25
33 Ceo, brádán, ceobhrán (Fog, drizzle, mist)
1:04
34 Stoirm (A storm)
0:36
35 Fuacht (The cold)
0:15
36 Ná séasúir - an tEarrach (The seasons - spring)
2:45
37 An samhradh (Summer)
1:58
38 An Fómhar (Autumn)
1:39
39 An Geimhreadh (Winter)
2:16
40 An fharraige (The sea)
3:20
41 Lá Fhéile Pádraig (St. Patrick's Day)
1:12
42 An mórshiúil (The parade)
3:06
43 Máirt na hlnide (Shrove Tuesday)
2:04
44 An Cháisc (Easter)
1:24
45 An Nollaig (Christmas)
0:24
46 Oíche Nollag (Christmas Eve)
1:05
47 An stábla (The crib)
0:52
48 An crann Nollag (The Christmas tree)
1:35
49 Lá Nollag (Christmas Day)
0:57
50 Dinnéar na Nollag (Christmas Dinner)
0:57
51 Cóisir lá briethe (A birthday party)
1:00
52 An cáca (The cake)
1:17
53 Cluichí tóra: Ceithre chailleach (Chasing games: four witches)
0:51
54 Greamaithe sa láib (Stick in the mud)
0:28
55 "A mhic tíre, a mhic tíre" ("Mr. Wolf! Mr Wolf!")
0:51
56 Soilse tráchta (Traffic Lights)
0:22
57 Rásaí sealaíochta (Relay races)
0:24
58 Cluichí cóisire: "Cuir thart an beart" (Party games: "Pass the parcel")
0:44
59 Damhsa na ndealbh (Musical statues)
0:37
60 Preab le ceol (Musicial bumps)
0:32
61 Ceol is cathaoireacha (Musical chairs)
0:38
62 Púicín (Blindman's buff)
0:47
63 "Deir Ó Grádaigh" ("O'Grady says")
0:43
64 "Lacha, lacha, lacha... gé!" ("Duck, duck, duck... goose!")
0:50
65 "Tip" agus "Tig" (Tip and tig)
0:27
66 Ag Gléasadh Suas (Dressing up)
0:45
67 Cluichí taobh istigh: Geamaireacht bhalbh (Indoor games: charades)
0:37
68 Blaiseadh (Tasting)
0:18
69 Cluichí taobh amuigh: Na stoic (Outdoor games: the stocks)
0:39
70 Caith agus cuir amach é (Ball chase)
0:26
71 Peil (Gaeilic Football)
0:17
72 Sacar (Soccer)
0:15
73 Ciceanna Pionóis (Pennos)
0:10