Tracklist

Medium 1
# Title Rating Length
1 Ganapati Avahanam And Others
?:??
2 Nitya Karma
?:??
3 Paropkar - Kshamapana - Pradakshina - Jagruti
?:??
4 Geetaji Ke Atharah Naam
?:??
5 Shri Krishna Dwadashnaam Stotram
?:??
6 Bhavanyashtakam
?:??
7 Mangalgeetam
?:??