Tracklist

Medium 1
# Title Rating Length
1 Tay Thi
3:28
2 Ly Lu La
3:13
3 Doc Tau Trong
2:17
4 Do Doc Do Ngang
2:14
5 Ly Qua Keu
2:14
6 Tam Nhac Dan Tranh
3:17
7 Ly Ngua
3:08
8 Tu Dai Canh
4:09
9 Ngam Tho
4:18
10 Dang Dan Cung & Thu Ho
2:25
11 Qua Cau Gio Bay
4:45
12 Da Co Hoai Lang
2:19
13 Luu Thuy, Binh Ban & Kim Tien
4:43
14 Ly Cay Da
1:34

Credits

Medium 1

written in:
Vietnam (tracks 13, 13)
part of:
Mười bài ngự (ten pieces in Ca Huế music) (tracks 13, 13)
medley including a recording of:
Lưu thủy (track 13)
Bình bán (track 13)