Tracklist

Medium 1
# Title Rating Length
1 Bụi đường ca
4:03
2 Mở mắt
3:44
3 Cuối cùng
4:46
4 Bắt đầu
4:20
5 Nếu có yêu nhau
5:02
6 Ngày tôi chưa biết
4:16
7 Nhắm mắt
4:11
8 Những nỗi buồn vừa phải
5:27
9 47.8
3:53
10 Nhắm mắt version 1.0
?:??
11 Mở mắt version 1.0
?:??