Tracklist

Medium 1
# Title Rating Length
1 De hërr Bachme mues uufschtaa
1:52
2 S gaat äine go fische
1:57
3 Mer gönd in zirkus
2:39
4 Mer gönd uus go ässe
2:21
5 Wie de Salomoon Landolt gricht ghalte hät
2:57
6 E püüri schrybt irem soon uf Amërika
2:57
7 D frau Büeler chaufft es chläid
2:21
8 Wer macht die schönscht schuelräis?
2:07
9 Wie äine zumene nöie prueff choo isch
3:11
10 Rätschen isch au es vergnüege
2:17
11 Am liebschte tüemer jasse
2:51
12 En zürcher zäiget syne gescht d schtadt
3:31
13 Au imene gsangveräin hät s viler gattig lüüt
2:18
14 En trämler hät geduld verloore
2:41
15 En trämler haltet e schtraaffpredig
2:24
16 Bimene toonjeger git s vil z ghööre
2:42
17 Wie de tüüfel ineglymet woorden isch
2:24
18 Mer boued luftschlösser
2:07
19 Zwoo schtedt, wo mit enand wettyfered
3:20
20 Wie grooss isch d Schwyz?
2:07
21 Wien en polizischt äine gfasst hät
2:07
22 E tante chunt uf psuech
2:21
23 S Bölschterlis gönd i d ferie
1:38
24 Es groosi verzelt vo de chriegsjaare
3:12