Symphony

~ Release by UnlimiteD (see all versions of this release, 1 available)

Annotation

Visa allowed 2009-03-30.
Might have been released 2009-06-08.
Concert recorded live 2008-08-09¹.

CD+DVD live concert.
DVD track times are longer due to MC, crowd shots etc.

Band (ban nhạc)

Viết Thanh - Vocals
Bá Lộc - Guitar
Tuyên Đức - Guitar
Minh Phương - Bass
Minh Quân - Keyboards
Hoài Phong - Drums

Orchestra (dàn nhạc)

Dàn nhạc là 35 nhạc sĩ, nhạc công hiện đang là giảng viên, giáo viên của nhạc viện TP HCM. Phần ca bè có 8 ca sĩ thuộc khoa thanh nhạc của nhạc Viện TPHCM.

Violin 1

Lê Trí Toàn
Lê Minh Hiền
Nguyễn Ngọc Hiền
Tăng Thành Nam
Nguyễn Tuyết Minh
Hà Đình Tường Vy
Lê Ngọc Tú

Clarinet

Nguyễn Tuấn Lộc

Flute

Phùng Thái Hà


Cello

Mer.A Nguyễn Tấn Anh
Vũ Thanh Hảo
Trần Tố Nga
Đặng Công Cẩn
Vũ Hồng Ánh
Nguyễn Hồng Thủy

Violin 2

Đinh Đoàn Hòa
Phan Quốc Anh
Hồ Ngọc Chinh
Phan Thu Hà
Đinh Bá Du
Lưu Hoàng Ly

Horn

Mai Quang Vinh
Trần Trung Hiếu

French horn

Hoàng Ngọc Long

Bass

Nguyễn Văn Thìn

Trumpet

Nguyễn Văn Sáu

Viola

Trần Thị Hoàng Yến
Bùi Anh Sơn
Hà Đình Lam
Dư Anh Tuấn
Vũ Hữu Đức
Phạm Hải Long

Bassoon

Lương Thăng Long

Timpani

Bùi Hồng Triệu

Percussion

Nguyễn Ngọc Quân
Phạm Anh Tuấn
Huỳnh Vĩnh Phúc
Lương Bỉnh Khôi

Trombone

Phạm Lân

Timpany & Xylophone

Phạm Anh Tuấn

Annotation last modified on 2011-09-08 11:58 UTC.

Tracklist

| |
DVD-Video 1
#TitleRatingLength
1Tái sinh
live recording of:
Tái sinh (on 2008-08-09)
lyricist:
Phạm Viết Thanh
1:47
2Mộ gió
live recording of:
Mộ gió (on 2008-08-09)
lyricist:
Đặng Thái Sơn (Vietnamese guitarist)
8:39
3Con đường ánh sáng
8:56
4Wings of Destiny
live cover recording of:
Wings of Destiny (on 2008-08-09)
lyricist:
Luca Turilli
composer:
Alex Staropoli and Luca Turilli
4:40
5Sự cứu chuộc
live recording of:
Sự cứu chuộc (on 2008-08-09)
lyricist:
Phạm Viết Thanh
5:12
6Phantom of the Opera
live cover recording of:
The Phantom of the Opera (Christine, The Phantom) (on 2008-08-09)
additional lyricist:
Mike Batt
lyricist:
Charles Hart (British lyricist) and Richard Stilgoe
composer:
Andrew Lloyd Webber (English composer and impresario of musical theatre)
publisher:
The Really Useful Group Ltd (not for release label use!)
part of:
The Phantom of the Opera (Andrew Lloyd Webber musical)
part of:
The Phantom of the Opera (2004 film soundtrack)
7:06
7Linh hồn vẫn tồn tại
live recording of:
Linh hồn vẫn tồn tại (on 2008-08-09)
lyricist:
Phạm Viết Thanh
5:59
8Sự sống
live cover recording of:
Sự sống (on 2008-08-09)
lyricist:
Dương Thụ
6:45
9Hòn vọng phu
21:46
10Nối vòng tay lớn
live cover recording of:
Nối vòng tay lớn (on 2008-08-09)
lyricist and composer:
Trịnh Công Sơn
5:16
11The Final Countdown
live cover recording of:
The Final Countdown (on 2008-08-09)
lyricist and composer:
Joey Tempest (Swedish singer)
publisher:
EMI (EMI Records, since 1972), EMI Music Publishing Ltd. (PRS-affiliated) and Seven Doors Music
7:19
12Trailer
2:34
13Photos
6:03
CD 2
#TitleRatingLength
1Tái sinh
live recording of:
Tái sinh (on 2008-08-09)
lyricist:
Phạm Viết Thanh
1:44
2Mộ gió
live recording of:
Mộ gió (on 2008-08-09)
lyricist:
Đặng Thái Sơn (Vietnamese guitarist)
7:24
3Con đường ánh sáng
8:54
4Wings of Destiny
live cover recording of:
Wings of Destiny (on 2008-08-09)
lyricist:
Luca Turilli
composer:
Alex Staropoli and Luca Turilli
4:29
5Sự cứu chuộc
live recording of:
Sự cứu chuộc (on 2008-08-09)
lyricist:
Phạm Viết Thanh
5:16
6Phantom of the Opera
live cover recording of:
The Phantom of the Opera (Christine, The Phantom) (on 2008-08-09)
additional lyricist:
Mike Batt
lyricist:
Charles Hart (British lyricist) and Richard Stilgoe
composer:
Andrew Lloyd Webber (English composer and impresario of musical theatre)
publisher:
The Really Useful Group Ltd (not for release label use!)
part of:
The Phantom of the Opera (Andrew Lloyd Webber musical)
part of:
The Phantom of the Opera (2004 film soundtrack)
7:12
7Linh hồn vẫn tồn tại
live recording of:
Linh hồn vẫn tồn tại (on 2008-08-09)
lyricist:
Phạm Viết Thanh
6:03
8Sự sống
live cover recording of:
Sự sống (on 2008-08-09)
lyricist:
Dương Thụ
6:47
9Hòn vọng phu
21:31
10Nối vòng tay lớn
live cover recording of:
Nối vòng tay lớn (on 2008-08-09)
lyricist and composer:
Trịnh Công Sơn
4:46
11The Final Countdown
live cover recording of:
The Final Countdown (on 2008-08-09)
lyricist and composer:
Joey Tempest (Swedish singer)
publisher:
EMI (EMI Records, since 1972), EMI Music Publishing Ltd. (PRS-affiliated) and Seven Doors Music
4:46