Tracklist

Medium 1
# Title Rating Length
1 November
3:29
2 Ata Af Paam
3:56
3 Tip Tipa
3:56
4 Miflas Matzav Haruach
3:43
5 Bakirkas Haze
4:19
6 Baa Elechem
2:58
7 Af Achat
4:29
8 Tiul Leili
3:34
9 Shir Tikva
4:33
10 Lesham
4:00
11 Ten Li Siman
3:53
12 Shnei Kochavim
2:37
13 Hatzel Veani
5:27
14 Shir Leshira
5:01