Tracklist

Medium 1
# Title Rating Length
1 Yèqǔ
5 3:49
2 Lánsè fēngbào
4:46
3 Fà rú xuě
5:02
4 Hēisè máoyī
4:12
5 Sì miàn chǔ gē
4:07
6 Fēng
4:37
7 Làngmàn shǒujī
2 4:00
8 Nìlín
3:54
9 Màiyá táng
4:20
10 Shānhú hǎi
5 4:16
11 Piāoyí
2 4:04
12 Yī lù xiàng běi
3 4:54

Credits

Medium 1

bass guitar:
陳任佑 (tracks 6–7, 9–10, 12)
strings:
中国爱乐乐团 (tracks 6, 8, 10, 12)
strings arranger:
鍾興民 (tracks 6, 8, 10)
drums:
陳柏州 (tracks 2, 6–7, 9–10, 12)
guitar:
蔡科俊 (tracks 2, 7, 9–10, 12)
林邁可 (Taiwanese producer/composer) (track 4)
additional guitar:
周杰倫 (track 4)
arranger:
蔡科俊 (track 12)
鍾興民 (tracks 6, 8, 10)
洪敬堯 (tracks 2, 5, 7, 9)
林邁可 (Taiwanese producer/composer) (tracks 1, 3–4, 11)
background vocals:
陳耿煇 (track 11)
周宏達 (track 11)
方文山 (track 11)
劉家銘 (track 11)
background vocals and lead vocals:
周杰倫 (tracks 1–5, 7–9, 11–12)
background vocals arranger:
周杰倫 (tracks 1–5, 7–9, 11–12)
composer:
周杰倫 (tracks 1–12)
lead vocals:
周杰倫 (tracks 6, 10)
lyricist:
周杰倫 (tracks 4–5)
方文山 (tracks 1–3, 7, 9–12)
黃俊郎 (track 8)
宋健彰 (track 6)
mixer:
林邁可 (Taiwanese producer/composer) (tracks 1, 3–4, 11)
楊大緯 (tracks 2, 5–10, 12)
other vocals:
林邁可 (Taiwanese producer/composer) (track 5)
producer:
周杰倫 (tracks 1–12)
programming:
魏百謙 (tracks 6, 8, 10, 12)
recorded by:
戴健宇 (tracks 2, 6–7, 9–10, 12)
楊瑞代 (tracks 1–11)
vocals:
梁心頤 (Russian-Taiwanese-American singer) (track 10)
publisher:
JVR Music (tracks 1–12)
recording of:
一路向北 (track 12)
四面楚歌 (track 5)
夜曲 (track 1)
(track 6)
浪漫手機 (track 7)
珊瑚海 (track 10)
藍色風暴 (track 2)
逆鱗 (track 8)
飄移 (track 11)
髮如雪 (track 3)
麥芽糖 (track 9)
黑色毛衣 (track 4)

Release

transliterated/translated track listing of: 11月的蕭邦 by 周杰倫
11月的蕭邦 (初回生産限定盤) by 周杰倫
11月的蕭邦 by 周杰倫
11月的蕭邦 by 周杰倫

Release Group

Wikidata: Q715325 [info]
Wikipedia: en: November's Chopin [info]