Tracklist

Medium 1
# Title Rating Length
1 Aerion Epeon Archomai (With a Few Celestial Words I Shall Begin)
8:13
2 Ouk Ethelo Ploutein (I Do Not Wish I Were Wealthy)
10:49
3 Melpeia (Melpeia)
5:07
4 Aloessa (Aloessa)
4:10
5 Tais Emais Eterais (To My Hetaerae)
7:18
6 Toisi Men Ef (For Those Who Lead a Happy Life)
5:29
7 Ymenaon (Wedding Song)
7:52
8 Vakchos (Bacchus)
8:22
9 Simoun (Simoun)
10:00
10 Eros Aelio (The Love for the Sun)
6:08