Tracklist

CD 1
# Title Artist Rating Length
1 Vrikshavalli Hare Krishna - feat. Gaura Vani
Jahnavi Harrison & Gaura Vani 14:24
2 Ceili in Braj! (Hari Haraye)
Jahnavi Harrison 10:43
3 Hymn for Govinda (Govindam Adi Purusham)
Jahnavi Harrison 8:44
4 Mayapur Dawn (Gaurahari)
Jahnavi Harrison 7:07
5 Heart on Fire (Hari Hari Bifale)
Jahnavi Harrison 8:45
6 Madhava's Lullaby
Jahnavi Harrison 6:46
7 Like a River (Govinda Damodara Madhaveti)
Jahnavi Harrison 9:02
8 Yamuna
Jahnavi Harrison 1:57