Tracklist

Medium 1
# Title Rating Length
1 Gura Mise tha Fo Èislean
3:18
2 Soraidh Bhuam Far Chuan Is Beannachd
4:51
3 A'Mhaighdeann Bharrach
3:59
4 Òran a'Mharaiche
6:26
5 Is Moch an Diugh a Rinn Mi Gluasad
3:29
6 Laoidh Mhoire Mhaighdeann
4:52
7 Thug Mi Gaol Do'n Fhear Bhàn
4:17
8 Tha Mulad, tha Fadachd, tha Cnàmh Orm / Chuala Mi'n Dè
3:43
9 A Mhic Dhùghaill 'ic Ruairidh
6:48
10 O Hù as Mo Rùn Air
3:58
11 Calum Beag O Thìr a'Mhurain / The Twisted Bridge
2:50
12 Chan e Caoidh Mhic Shiridh
5:31