Tracklist

Medium 1
# Title Rating Length
1 Ichchhe Dana
6:12
2 Karidor
5:16
3 Lal Pahari
5:34
4 Madhumase
4:41
5 Megher Bou
6:30
6 Padma
5:41
7 Prahari
8:37
8 Purna Chena
4:11