Πνοή

~ Release by Ross Daly & Βασίλης Σούκας (see all versions of this release, 1 available)

Annotation

Ross Daly also played saz, kemanche, kemencello
Περικλής Παπαπετρόπουλος played saz and tanbur
Amin Alagabu also played naqarat

Annotation last modified on 2012-11-05 20:51 UTC.