Tracklist

CD 1
# Title Rating Length
1 Ahir Lalit - Alap Jor Jhala
20:44
2 Ahir Lalit - Gat Roopak Taal
8:29
3 Dhun Sindh Bhairavin
11:06
4 Kalpana One
29:17
CD 2
# Title Rating Length
1 Raga Jhinjhoti - Alap
18:55
2 Raga Jhinjhoti - Alap, Jod, Dhrupad Ang
20:24
3 Raga Hansadhwani
27:11
4 Ragmalika
10:05
CD 3
# Title Rating Length
1 Raga Yaman - Alap and Gat
25:08
2 Raga Yaman - Gat in Teental
24:46
3 Raga Bhairavi - Gat Teental
3:33

Credits

CD 1

Spanish acoustic guitar:
Sunil Kaushik (1980) (tracks 1–3)
tabla:
Zakir Hussain (1980) (tracks 2–3)
Rashid Mustafa Thirakwa (2000) (track 4)
bansuri:
Hariprasad Chaurasia (1980) (tracks 1–3)
Hariprasad Chaurasia (2000) (track 4)
Rakesh Chaurasia (2000) (track 4)
Noori Ko Furukawa (2000) (track 4)
guitar:
Jayanti Goshar (2000) (track 4)

CD 2

tabla:
Madan Mishra (1987) (tracks 3–4)
bansuri:
Hariprasad Chaurasia (1987) (tracks 1–4)

CD 3

tabla:
Alla Rakha (Alla rakha khan, Allarkha khan) (1983) (track 3)
bansuri:
Hariprasad Chaurasia (1983) (track 3)
Hariprasad Chaurasia (1992) (tracks 1–2)