Tracklist

Medium 1
# Title Rating Length
1 Etenraku
8:43
2 Karyobin no Kyu
7:27
3 Ryoorajo
8:18
4 Go Dan no Shirabe
6:02
5 Shinmakka
3:18
6 Engiraku
9:17
7 Rokudan No Shirabe
6:20
8 Ichikotsucho Ranryooo no Ha
8:11
9 Hassen no Ha
7:59
10 Hassen no Kyu
3:16
11 Nanadan no Shirabe
6:35

Credits

Medium 1

recording of:
越天楽 (unspecified gagaku mode) (track 1)