Tracklist

Medium 1
# Title Rating Length
1 Sri Ganapaty Namavali
3:49
2 Sri Visnu Namavali
8:23
3 Dattatreya Sahasranamavali
10:16
4 Ganesatharvasirsam
9:13
5 Pavamana Suktam, Part I
8:26
6 Pavamana Suktam, Part II
7:58
7 Pavamana Suktam, Part III
11:55