Album

Release Format Tracks Date Country Label Catalog# Barcode
Official
纪念张君秋大师85周年诞辰:张学浩 张君秋之子演唱张派纪念特辑(上) 2×CD 10 + 9 中国文联音像出版社 9787880777550
Pseudo-Release
Jì niàn Zhāng Jūn qiū dà shī 85 zhōu nián dàn chén: Zhāng Xué hào Zhāng Jūn qiū zhī zǐ yǎn chàng Zhāng pài jì niàn tè jí (shàng) 2×CD 10 + 9 中国文联音像出版社 9787880777550

CritiqueBrainz Reviews

No one has reviewed this release group yet. Be the first to write a review.