Releases

Release Artist Format Tracks Date Country Catalog# Barcode
Đất mẹ ATΩMEGA CD 9
Motherland ATΩMEGA CD 9
Vafa 2: Hòa tấu guitar Various Artists CD 14 143/VP-CV
Tình ca Nga: Vượt qua thế kỷ: Khúc hát một thơi tuổi trẻ, Volume 1 Various Artists CD 12 [none]
Tình ca Nga: Vượt qua thế kỷ: Khúc hát một thơi tuổi trẻ, Volume 2 Various Artists CD 14 [none]
Những tình khúc Nguyễn Nhất Huy & Cẩm Ly CD 12
Vẫn nợ cuộc đời Nguyễn Nhất Huy CD 10
Bóng thời gian Trần Mạnh Tuấn CD 10 634479368783
Bèo dạt mây trôi Trần Mạnh Tuấn CD 8 634479698132