đàn nhị

~ String instrument

Recordings

NameArtistISRCsRatingLengthRelationship types
Beggar's Love SongNguyên Lê, Ngô Hồng Quang & Alexandre Tran Van Tuat
5:44instrument
Chiếc Khăn PiêuNguyên Lê, Ngô Hồng Quang, Paolo Fresu & Prabhu Edouard
6:25instrument
Cloud ChamberNguyên Lê, Ngô Hồng Quang & Paolo Fresu
5:40instrument
El AlephThe Myrrors3:14instrument
Five SensesNguyên Lê, Ngô Hồng Quang, Mieko Miyazaki & Prabhu Edouard
4:55instrument
Hasta la VictoriaThe Myrrors14:10instrument
Hề mồi sư cụQuý Bôn
1:31instrument
Kể chuyện ngày muàNguyễn Thế Dân
7:01instrument
Ló'i Sông NuiHoang-Vúy
3:08instrument (as “dāǹ cò”)
Monkey QueenNguyên Lê, Ngô Hồng Quang & Stéphane Edouard
5:48instrument
Nói sử ghé rầuQuý Bôn
3:07instrument
Văn chầu lục (feat. Bạch Phương)Quý Bôn
4:29instrument
トゥ・ダイ・オアン(ダン・ニー独奏)Nguyễn Thế Dân
16:40instrument