song loan

~ Percussion instrument

Recordings

NameArtistISRCsRatingLengthRelationship Types
Blackbird Song (Lý con sáo)Hương Thanh
5:39instrument
Cổ Loa bi sửKim Sinh
3:44instrument
Drums in the NightHương Thanh
6:21instrument
Hề mồi sư cụQuý Bôn
1:31instrument
Lưu thủy trườngKim Sinh
3:15instrument
Nói sử ghé rầuQuý Bôn
3:07instrument
Phụng cầu hoàngKim Sinh
3:29instrument
Tam pháp nhập mô / Khổng minh tọa lầuKim Sinh
2:29instrument
Văn chầu lục (feat. Bạch Phương)Quý Bôn
4:29instrument
Xàng xêKim Sinh
2:42instrument