Style / Language / Polish

Status: This is an official style guideline.

Po polsku

Główna zasada: Jedynie pierwszy wyraz tytułu oraz wybrane rzeczowniki (nazwy osób, miejsc, obiektów itp.) powinny rozpoczynać się wielką literą. Pozostałe wyrazy piszemy małą literą.

In English

Main rule: Only the first word of title and proper nouns (names of people, places, objects, etc.) should be capitalized. Other words are in lowercase.


Style
Overview
Title Style
Entities
Relationships
Classical
Special Cases/Misc.
Languages