Style / Language / Catalan

Status: This is an official style guideline.

En Català

Resum de normes per al MusicBrainz

Hem d'evitar utilitzar les normes angleses en els títols en català, evitant utilitzar les eines que la web ens ofereix per a "capitalizar" automàticament el que escrivim. El català té unes normes clares en quant a l'ús de les majúscules i procurarem seguir-les. Trobarem casos en que els títols originals al disc utilitzem de forma abusiva les majúscules al principi de cada paraula, seguint la tendència de l'anglès, però procurarem escriure'ls com cal. Sempre ens podem trobar casos excepcionals on l'artista ha decidit posar una majúscula on no toca per a donar més importància, potser, a una part del títol, i procurarem respectar aquests casos, malgrat sigui difícil, de vegades, saber si una cosa és així per voluntat de l'artista o per caprici del maquetador o l'editor del disc. En aquests casos intentarem trobar referències al títol per veure si aquesta majúscula apareix sempre o no (malfieu-vos de les webs, fins i tot de les oficials del grup o de la discogràfica, us trobareu incorreccions massa sovint).

Per norma general escriurem en minúscules, excepte:

In English

Summary of Rules for MusicBrainz

We need to avoid using English norms for titles in Catalan, thus avoiding the use of the tools that the website offers us for automatic capitalization of what we write. Catalan has clear norms about using capitals and here we shall explain them. We find cases in which original titles on the disc abuse capitals and put them in the beginning of every word, following English usage, but we need to make sure that we right them properly. We can always find exceptional cases where the artist decided to put a capital letter where it does not fit to give importance to a part of a title, and we need to respect these cases, even though it will be difficult, at times, to know what has been done at the artist's will, a designer's whim, or the editor of the disc. In these cases we intend to find references in the title to see whether this capital letter appears always or not. Don't trust websites, even official websites of the group or discographies, you will very often find mistakes.

Normally we write in small letters, except these cases:

You may find useful this set of usual Catalan characters to copy & paste in your edits:

References


Style
Overview
Title Style
Entities
Relationships
Classical
Special Cases/Misc.
Languages