Disc ID “r.R1VAqv.mvRXj4kNeNAu4NiPSI-

CD TOC details

Full TOC: 1 8 246971 150 18765 82086 105559 121611 187352 204839 228417
Disc ID: r.R1VAqv.mvRXj4kNeNAu4NiPSI-
FreeDB: 5d0cda08
Total tracks: 8
Total length: 54:53
Track details:
Track Start Length End
Time Sectors Time Sectors Time Sectors
1 0:02 150 4:08 18615 4:10 18765
2 4:10 18765 14:04 63321 18:14 82086
3 18:14 82086 5:13 23473 23:27 105559
4 23:27 105559 3:34 16052 27:01 121611
5 27:01 121611 14:37 65741 41:38 187352
6 41:38 187352 3:53 17487 45:31 204839
7 45:31 204839 5:14 23578 50:46 228417
8 50:46 228417 4:07 18554 54:53 246971

Attached to releases

Position Title Artist Format Date Country Label Catalog# Barcode
1/1 Mùa xuân đến Liên Khúc Trẻ 3 CD Eagle Productions (Vietnamese) [none] [none]