Μαντώ

~ Person

Aliases

An alias is an alternate name for an entity. They typically contain common mispellings or variations of the name and are also used to improve search results. View the alias documentation for more details.

Alias Sort name Begin Date End Date Type Locale
Αδαμαντία Σταματοπούλου Stamatopoulou, Adamandia Legal name Greek (primary)
Mando Artist name English (primary)
Manto Search hint
Mantw Search hint

Artist credits

This is a list of all the different ways Μαντώ is credited in the database. View the artist credit documentation for more details.

Name
Mando
Αντώνης Ρέμος & Μαντώ
Μαντώ
Μαντώ & Sertab Erener
Μαντώ & Αντώνης Ρέμος
Μαντώ & Κώστας Χαριτοδιπλωμένος
Μαντώ & Μαίρη Απέργη