Không Tên (ban nhạc « Không Tên »)

~ Group

Appearances

Date Title Artist Length
performer
Ảo ảnh Lệ Quyên 5:07
Buồn Lệ Quyên 4:20
Chiếc lá cuối cùng Lệ Quyên 6:09
Đồi thông hai mộ Lệ Quyên 6:30
Em về kẻo mưa Lệ Quyên 4:40
Hàn Mạc Tử Lệ Quyên 7:15
Mùa đông của anh Lệ Quyên 5:19
Mưa nửa đêm Lệ Quyên 4:44
Ngọn trúc đào Lệ Quyên 4:40
Sầu lẻ bóng Lệ Quyên 5:19
Tình đời Lệ Quyên 4:58
Tình lỡ Lệ Quyên 5:53