ע. הלל

~ Person

Relationships

Wikidata: Q2911329 [info]

Appearances

Date Title
lyricist
דוד שמש ואנטנה גם
יוסי ילד שלי מוצלח
לא ידעתי מה