Brian MacAlpine (Scottish musician (of Session A9 et al.))

~ Artist

Filter

Recordings

Name Artist ISRCs Rating Length
An Toiseachd / Bean ma bainnse / Clachnacudainn / Seann triubhas uilleachain / Anna thug mi gradh dhuit Jonny Hardie, Brian MacAlpine, Alyth McCormack & Rory Campbell 5:03
As a thoiseach / An dean thu ruith air falbh leam / A'Phiorbhuic Jonny Hardie, Brian MacAlpine, Alyth McCormack & Rory Campbell 3:01
Blar Leine Jonny Hardie, Brian MacAlpine, Alyth McCormack & Rory Campbell 3:22
Braighe Loch Iall Jonny Hardie, Brian MacAlpine, Alyth McCormack & Rory Campbell 4:55
Cuir a chion dilis tharam do Iamh Jonny Hardie, Brian MacAlpine, Alyth McCormack & Rory Campbell 4:06
Fhuair mac shimi'n oighreachd / Calum figheadair / Puirt a Beul Jonny Hardie, Brian MacAlpine, Alyth McCormack & Rory Campbell 4:05
Luinneag Mhic Leoid Jonny Hardie, Brian MacAlpine, Alyth McCormack & Rory Campbell 2:31
Mairi bhan og Jonny Hardie, Brian MacAlpine, Alyth McCormack & Rory Campbell 3:31
Mo run an diugh mar an de thu (Hi horò's na horò eile) Jonny Hardie, Brian MacAlpine, Alyth McCormack & Rory Campbell 5:33
Seann triubhas uilleachain (Oran do 'n bhriogais) Jonny Hardie, Brian MacAlpine, Alyth McCormack & Rory Campbell 2:54
Snaim a'phosaidh / Ho ro mo bhobag an Dram Jonny Hardie, Brian MacAlpine, Alyth McCormack & Rory Campbell 3:44
Stoile Neill Ghobha / Nighean bhuidhe bhoidheach / Druimuachdar Jonny Hardie, Brian MacAlpine, Alyth McCormack & Rory Campbell 2:54

Showing all recordings. Show only standalone recordings instead, or show only videos.