Filter

Recordings

Name ISRCs Rating Length
A’ Chailin Àluinn (The Beautiful Girl) 4:09
Ailein Duinn (Brown‐Haired Alan) 5:17
Barcelona 4:50
Bràigh Uige (Uig Brae) 7:23
Crodh An Tailleir 4:07
Crodh an Tàilleir (The Tailor’s Dowry) 4:06
Griogal Cidhe 4:24
Griogal Cridh 4:20
Griogal Cridhe 4:23
Griogal Cridhe (Beloved Gregor) 4:25
Griogal Cridhe (Beloved Gregor) 4:24
Illean Bithibh Sunndach (Boys Be Happy) 2:30
Mrs. Jamieson’s Favourite 3:41
Puirt‐a‐Beul (Mouth Music) (Dh’Fhaibhainn Sgiobalta / Fhuair Mi Nead a Ghurra‐Gùg / Fear a Bhios Fada gun Phòsadh / Ruidhlidh na Coillich Dhubha) 4:01
Puirt‐a‐Beul (Mouth Music) (Eadaraibh a hUinn O / Domhnall Dubh an Domhnallaich / Nighean Rudh’ Bhan / Meal Do Bhrògan / Ciamar a Nì Mi an Dannsa Dìreach) 3:54
Seann Oran Seilge 3:06
Seann Òran Seilge (An Old Hunting Song) 3:10
Togail Cùrs air Leòdhas (Setting a Course for Lewis) 3:34

Showing all recordings. Show only standalone recordings instead, or show only videos.