Καίτη Γαρμπή (Katy Garbi)

~ Person

Aliases

An alias is an alternate name for an entity. They typically contain common mispellings or variations of the name and are also used to improve search results. View the alias documentation for more details.

Alias Sort name Begin Date End Date Type Locale
Kaith Garmpi
Kaiti Garbi
Katy Garbi
Keti Garbi

Artist credits

This is a list of all the different ways Καίτη Γαρμπή (Katy Garbi) is credited in the database. View the artist credit documentation for more details.

Name
Katy Garbi
Καίτη Γαρμπή
Καίτη Γαρμπή & Antique
Καίτη Γαρμπή & Αντώνης Βαρδής
Καίτη Γαρμπή & Αντώνης Ρέμος
Καίτη Γαρμπή & Διονύσης Σχοινάς
Καίτη Γαρμπή & Κώστας Τουρνάς
Καίτη Γαρμπή & Νατάσα Θεοδωρίδου
Καίτη Γαρμπή Με Την Νατάσα Θεοδωρίδου
Καίτη Γαρμπή Με Τον Αντώνης Βαρδής
Καίτη Γαρμπή Με Τον Αντώνης Ρέμος
Καίτη Γαρμπή Με Τον Διονύσης Σχοινάς
Καίτη Γαρμπή Με Τους Exis
Καίτη Γαρμπή Ντουέτο Με Τον Στάθης Ραφτόπουλος
Καίτη Γαρμπή, Νίκος Αντύπας
Κώστας Τουρνάς & Καίτη Γαρμπή